I år går min stemme til Rødt.

Og hvorfor det, kanskje du spør. Vi har tradisjonelt to leire i norsk politikk. En høyre- og en venstreside, med Høyre og AP som stort sett alternerer om makta. Disse to søylene begynner å bli for like. Det er alvorlig for demokratiet. Det gjør at velgerne mister interessen […]