I år går min stemme til Rødt.

Og hvorfor det, kanskje du spør.

Vi har tradisjonelt to leire i norsk politikk. En høyre- og en venstreside, med Høyre og AP som stort sett alternerer om makta. Disse to søylene begynner å bli for like. Det er alvorlig for demokratiet. Det gjør at velgerne mister interessen for politikk, for demokratiet og for diskusjoner, for å forstå og akseptere forskjeller. Rødt står som en kraft til venstre for AP, og vil kunne dra AP lengre unna Høyre, og bli et klarere alternativ.  Det trenger vi nå i politikken. 

Olja, det er første gang siden vi fant vår rikdom ute i Nordsjøen, at den er et tema i valgkampen.  De fleste på venstresiden sier nei til mer olje. Høyresiden sier vi skal lete etter mer.  Det er vel en kjensgjerning at dette eventyret nå går mot slutten. Spørsmålet er når. Alt avhenger av pris, etterspørsel, og hvor langt man kommer i den grønne utviklingen.  Rødt sier de vil avslutte oljeleting. Men de er fleksible på tidspunktet. Det synes jeg er en veldig god ide.

Rødt sier NEI til elektrifisering av sokkelen.  Det er gale-mathias, sier Moxnes.  Er så enig i det.  Å sette opp vindturbiner for å forsyne sokkelen med strøm, fordi det ser pent ut på et Co2-regnskap, det er galskap til 50 milliarder.

Rødt sier NEI til all utbygging av vindkraft. Også til havs. Vi vet ikke hva vi driver med.  Vi vet ikke hvilken innflytelse det har for miljø og fisk og liv i havet å sette opp digre turbiner.   MDG har vært tilhenger av vindkraft på land, det har vært deres greie. Nå sier de noe annet, at konsesjonene som er gitt ikke var gjennomtenkt.  Vi må vite mer før vi gjør inngripende ting i naturen. 

Rødt sier NEI til el-sparkesykler. Punktum. Ferdig snakka.  På fortau, og ellers.  Jeg vet ikke om noe mer irriterende enn å nesten bli kjørt ned av en elsparkesykkel i stor fart som sneier skulderen min, og som nesten kjører ned mitt barnebarn i samme slengen. Det er det eneste partiet, bortsett fra demokratene på motsatt fløy, som sier det.

Rødt vil gjøre noe med fattigdommen i Norge.  Vi har alltid vært et sosialdemokratisk samfunn.  Nå er vi blitt et samfunn hvor det er for stor forskjell på folk.  Det må vi gjøre noe med. 

Rødt har internasjonal solidaritet som grunnverdi. Vi deler jorda. Vi må ha øye for andre folks levekår, oljefondet skal ut av selskaper som ikke aksepterer fagforeninger, eller som ødelegger klimaet. 

Rødt er ikke et kommunistparti, som enkelte sier.  Rødt bygger på demokrati, ikke Mao og ettpartistat.  Det burde være opplagt.   Rødt bygger videre på det sosialdemokratiet vi har hatt mer eller mindre hele etterkrigstiden. Gratis skole og helsevesen, lik rett til utdanning, du blir tatt vare på hvis du mister jobben eller blir arbeidsufør.    

Så, stem Rødt er min oppfordring. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait