Domkirkeodden på Hamar

Jeg har alltid hatt lyst til å se domkirken beskyttet av en massiv glasskonstruksjon. For et sted! En fantastisk følelse å vandre under glasstaket i ruinene av domkirken, bygget i 1152/53 etter opprettelsen av Hamar bispedømme. Av kalkstein hentet fra Helgøya, bygget i romansk stil, senere utvidet i gotisk stil på 1400-tallet.

Svenske styrker angrep den gamle bispegården i 1567sprengt med krutt og brant ned. Brannen spredte seg til domkirkens tak. Hvelvet raste sammen. Etter mange forsøk på å reparere kirken, men arbeidet ble for stort.

Stedet er vakkert, og det gjorde ingenting at Håkon Gullvågs malerier pryder stedet.

DSC8718

Image 1 of 12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait