Kunstskansen.

Har nå vært her i ca 2 måneder. Et godt sted å være.

Jeg har mye boltreplass, det er et fantastisk privilegium. En kontoravdeling med pc og printer, en storstue med plass til studio og lamper og et mørkerom.

Og ja, det bygges her og. Med hjelp fra min kjære. En vannrenne til mørkerommet. Og må få koble til vifta for ikke å bli forgiftet av fix-lukta.

Da bør alt snart være klart for storproduksjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please reload

Please Wait